SENO
Medilevels system för insättning av medicin för depression. LADDA NER PRODUKTBESKRIVINING

Nya arbetssätt för en tryggare och säkrare behandling av depression

SENO är ett digitalt kommunikationsverktyg som tillsammans med nya arbetsmetoder ger en tryggare och säkrare insättning av antidepressiva läkemedel. Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen.

KONTAKTA OSS

Ökad patientsäkerhet

Med tätare kommunikation mellan patient och vårdgivare kan ett försämrat mående upptäckas snabbare. Samförståndet kring behandlingen ökar. Familjen blir mer delaktig och kan lättare följa med i patientens mående.

KONTAKTA OSS

Bättre underlag

Den mobila kommunikationen möjliggör registrering på distans vilket ger möjlighet till tätare rapportering. Mer frekventa och tydliga underlag gör att läkare och sjuksköterskor snabbare kan skaffa sig en uppfattning om hur medicinen fungerar och kan göra nödvändiga justeringar.

KONTAKTA OSS

Effektiviserad vård

Digitaliserade arbetssätt minskar administrationen. Med integrerade självskattningsformulär försvinner den manuella hanteringen, vilken ofta är väldigt omfattande. Direktmeddelanden till patientens telefon ersätter många telefonsamtal.

KONTAKTA OSS

Lätt att använda

Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. Samförståndet kring behandlingen ökar. Familjen blir mer delaktig och kan lättare följa med i patientens mående.
Patienten använder HIPR appen för att registrera om de har tagit sin medicin, puls, blodtryck, den upplevda effekten av medicinen samt eventuella biverkningar.
Istället för att patienten besöker CS-sköterskorna på mottagningen ett flertal gånger, reduceras antalet fysiska besök genom att patienten lånar hem en blodtrycksmanschett. Patienten kan också gå till elevhälsan eller en vårdcentral för att få hjälp med att mäta blodtryck och puls. Patienten skickar in värden och berättar hur de mår med hjälp av sin mobiltelefon.
HIPR app finns idag på svenska och engelska och kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play.

KONTAKTA OSS

SENO deltar i två forskningsstudier

Läs mer..