BOKA DEMO

Våra produkter

Insättning för ADHD

HIPR är ett IT-system som tillsammans med nya arbetsmetoder löser flera problem för patienter, läkare och sjuksköterskor vid insättning av medicin för behandling av ADHD. Läs mer..

Insättning för depression

SENO är ett system för en tryggare och säkrare insättning av antidepressiva läkemedel. Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. Läs mer..

Ett modernt arbetssätt

En titrering av medicin är ofta både en lång och resurskrävande process. Detta leder till onödiga biverkningar, ångest och lidande patienter. För vårdgivarna blir resultatet att man slösar med resurser som skulle kunna användas bättre.

Medilevel förbättrar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare under titreringen. Det kan enkelt anpassas till ett brett utbud av olika mediciner. Det ökar patientens engagemang, minskar biverkningarna och antalet fysiska patientbesök minskar. Resursutnyttjandet inom sjukvården minskar med 70-90%.

KONTAKTA OSS